top of page
Våningshuset på Hope_73 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_70 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_44 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_20 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_51 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_49 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_31 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_17 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_13 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_7 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_1 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_8 - Photo.jpg
Våningshuset på Hope_4 - Photo.jpg
HOPE GRØNN BUFFER_03.jpg

SVAL ARKITEKTUR

Bærekraftig arkitektur for alle

hjem: Welcome
hjem: Video

SVAL ARKITEKTUR

prosjekt

TUN THAILAND

SVAL arkitektur har tegnet et tun på landsbygda i Thailand.
Tunet består av tre små boenheter på 27+27+45 kvadratmeter. I tillegg er det bygget et kjøkkenhus, et velværehus og en garasje som til sammen er omringet av en mur. Muren er høy bak mot vegen og senker seg ned til brystningshøyde ut mot jungelvegetasjonen. Tunet er i midten beskyttet av en enorm parasoll som strekker seg 12 meter til værs og har en diameter på 11 meter. Parasollen står godt plantet i det store runde felles spisebordet som utgjør hjertet i tunet. Her møtes alle til felles mat og hygge. Tunet har fått navnet "paraplyhuset" på folkemunne.

TRETOPPHYTTER

SVAL arkitektur tegner og detaljprosjekterer tretopphytter som kan bygges ferdig på fabrikk for transport frem til endelig plassering i terrenget. Hyttene bygges i massivtre av høyeste kvalitet og alle detaljer er nøye gjennomarbeidet og kvalitetssikret. Dette er svært robuste og bærekraftige hytter.

KONTORER  EQUINOR

SVAL arkitektur har utviklet et konsept for massivtre kontorbygg som er svært fleksibelt med hensyn til endrede behov i fremtiden. Byggesystemet kan bygges på i høyden uten  at forsterkninger kreves. Måten bygningens moduler er organisert, åpner for inndeling av lokaler for små, mellomstore og store leietakere. Dette er svært viktig i et bærekraftsperspektiv. Bygningen kan leveres som nullutslippsbyggeri, og vil da også forsynes med solstrømanlegg i takflater og deler av fasader. Alle deler i bygget kan monteres og demonteres uten å ødelegge de enkelte bygningselementer. Bygget vil med dette kunne oppfylle alle krav i fremtidens sirkulære økonomi, der ingen avfall skal produseres.

KLATRETÅRNET I LOM

Klatretårnet i Lom har helt fra begynnelsen blitt planlagt og utviklet til å bli et tårn som egner seg for alle. Det tidligere glassfibertårnet som var plassert på samme sted, hadde utforming som en typisk fjellformasjon. Dette krevde imidlertid svært gode klatreegenskaper og ble vel utfordrende for de fleste. Det var også behov for profesjonell sikring i bruk. Dette ledet til ideen om å bygge et nytt tårn som var både bærekraftig og mer brukervennlig for folk flest. . 
Høyt & Lavt og Henning Kongshavn Frønsdal, grunnleggeren av SVAL arkitektur ble engasjert til å komme opp med et nytt konsept. Det ble besluttet at tårnet skulle bygges i treverk, da dette materialet lett kan benyttes og omprogrammeres til å tilfredsstille behovene for de ulike klatrerne. Vi ville ha et robust og enkelt design som var raskt å montere, og sterkt og robust nok til å tåle de kraftigste påkjenningene lokale værforhold kunne by på. Videre ønsket vi et design som enkelt kunne repeteres andre steder i Europa. Designet legger til rette for at klatrere på alle nivåer trygt kan bruke klatrerutene med minimal opplæring fra de profesjonelle veilederne. Klatreren kan ganske enkelt utstyres med riktig hjelm og klatresele. deretter kobler de seg inn i en automatsikring som holder dem ved eventuelle fall fra tårnet.
Klatretårnet består av seks like, 12 meter høye, 200mm tykke, 5-lags veggelementer som former et stjernemønster. Platformen på toppen er 8 meter i diameter med et hull imidten som gjør det mulig å entre toppen via en klatrestrømpe i midten av tårnet. Fem av de seks veggens strekker seg videre med 1,2 til 1,8 meter over platformen, og utgjør innfestingen av nettet som utgjør sikringen ved opphold i toppen av tårnet. En av de seks elementene strekker seg ytterligere 4,7 meter opp over platformen. Denne finne strekker seg også ut fra tårnet og fungerer som sikring for dem som ønsker å hoppe ut i luften med sikring.

VILLA LILLEBUEN - BERGEN

SVAL arkitektur tegnet i 2012 en stor villa på Riplegården i Bergen. Boligen et utformet for å sikre best mulig kontakt og utsikt ut mot byfjorden og det store åpne lanskapsrommet. Alle oppholdsrom vender ut mot lyset og utearealene mot fjorden. Huset er bygget som lavenergihus og er isolert med innblåst trefiberisolasjon. Takvinduer sikrer dagslys i de innerste delene av boligen.

MINI MASSIV

Vi utvikler stadig nye robuste enkle modulkonsept med massivtre av høyeste kvalitet. Modulene er alltid isolert med trefiberisolasjon. Anneks, hjemmekontor, hageleilighet eller ekstra hobbyrom. Modulene kan lages i ulike størrelser. De kan plassbygges eller produseres ferdig på fabrikk for transport frem til din hage.

WERNERSHOLM - HOP

Boligprosjekt med fem boenheter som strekker seg over tre plan. Øverste plan i hver boenhet består av en lites stue med direkte utgang til en skjermet privat takterrasse omsluttet av glass.

VILLA SVAL

Villa SVAL er utgangspunktet for og inspirasjonen til selskapet SVAL arkitektur. Boligen er enestående i Norsk sammenheng med sitt fokus på bærekraftig klimatilpasset byggeri. Boligen er omsluttet av en svalgang som passivt justerer klimapåvirkningen på så vel de oppvarmede sonene som de skjermete utearealene. Boligen består av tilsammen 200 tonn med trevirke. Massivtre i alle dekker, vegger og tak, kompakt trefiberisolasjon på hele bygningskroppen. 350 m2 terrasser og svalganger. Tilsammen 13.000 meter Kebony bjelker, kledning og terrassebord. Boligen er bygget som passivhus, men overpresterer med hensyn til energiforbruket. Det totale strømforbruker er 9000 Kwt/ år. Boligen utnytter energi fra et 100m dypt borehull i grunnen. Energiforbruket til oppvarming, varmtvann og ventilasjon utgjør 3000 KWt/ år.

HYTTE BERGSDALEN

Hytten i Bergsdalen er planlagt i et svært snørikt område fremme på en kant i terrenget. Hytten er løftet opp fra bakken balanserende på peler slik at landskapet under kan forbli mer eller mindre upåvirket av bygningen. Det er god passasje for luft, lys og vann. Hytten er dimensjonert for å motstå svært store snølaster og vil med sin særegne form tilpasse seg det tøffe lokalklimaet. Hytten kan ikke nåes med bil, så her må man spenne på seg skiene for å komme frem. Hytten bygges i massivtre og isoleres med trefiberisolasjon. Sunne bærekraftige materialer bidrar til god inneluft og et godt liv.

VILLA M

Villa M er en enkel og ordentlig bolig for en familie på fire. Huset er planlagt bygget i massivtre og isolert med trefiberisolasjon. Ytterskallet dekkes med robuste og sunne materialer uten giftige tilsettingsstoffer. Huset vil bli bygget som lavenergihus. I underetasjen blir det bygget hageleilighet med egen inngang, hage og parkeringsplass. Utsikten fra eiendommen er vid fra syd til nord og solforholdene er svært gode. Uteoppholsarealene er tilpasset ulike klimatiske forhold og det er lagt opp til hyggelige solkroker for ulike årstider og tid på døgnet. Takterrasse på toppen med utsikt sydover i Arnadalen.

FLYNDREVIKA BOLIGOMRÅDE

Mulighetsstudie - Bjorøy

41 boenheter i ny reguleringsplan der infrastrukturen stort sett er etablert. Det forventes utbygging i området i løpet av de nærmeste par årene. Boligene er i mulighetsstudiet godt tilpasset de lokale forholdene med hensyn til sol, utsikt, private uteoppholdsarealer og felles uteoppholdsarealer. Reguleringsplanen stiller krav til miljøhensyn med fokus på sunne bærekraftige byggemetoder, så vel som skjerming av uteoppholdsarealene.

Dette er en av få nylig regulerte områder i nærheten av Bergen der det er mulig å bo nært sjø og natur. Potensialet for Flyndrevika boligområde er uvanlig flott.

HOPSFOSSEN

I forbindelse med å legge til rette for god og riktig flomvern og sikring av biomangfold i Nesttunvassdraget er SVAL arkitektur engasjert til ulike delprosjekter der vannveiene skal gjøres bedre tilgjengelig for folk flest. Fiskevandring står også i fokus, og drømmen om igjen å kunne fiske laks og sjøørret i Nesttunvassdraget kan bli en realitet dersom dette gjøres på riktig måte.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid med Nesttunvassdragets venner, Norce, Helldal AS og SVAL arkitektur. Det hele er kvalitetssikret hos BKK, og det er stor enighet om at dette prosjektet vil kunne løse alle utfordringene for vassdraget samtidig med at kostnadene holdes på et forsvarlig nivå. Bergens innbyggere og biomangfoldet blir vinnerne. Den ganle demningen i Hopsfossen rives og erstattes av en lengre demning som vil kunne senkes med 2 meter i forkant av store flommer. Flyttingen og utvidelsen av terskelen på dammen åpner for etablering av fullverdig fisketrapp for sjøørret, laks og ål. Det er også viktig at småfisk kan vandre opp igjen igjennom trappen dersom de i flomtid skylles ut over kanten. En gangbro over den nye dammen sikrer fri ferdsel for turgående i området.

VILLA HOLMEFJORD - FUSA

Boligen i Holmefjord ligger vakkert til i et nyetablert boligområde i Fusa. Boligen er organisert som et lite tun, der tre saltaksvolumer er sammenkoblet med et mindre volum med flatt tak. Tunets utforming gir gode adskilte soner inne boligen, samtidig som at fellesskapet naturlig bindes sammen i knuten i midten. De tre saltaksvolumene har fått betegnelsene "kjøkkenhuset", "voksenhuset" og "barnas hus". Mellomrommene mellom de ulike volumene skaper lune klimatisk skjermede soner som har god kontakt med den nære naturen og også den langstrakte utsikten ut fjorden, ned i Sunnhordaland. Boligen bygges i massivtre og isoleres med trefiberisolasjon. Robuste og bærekraftige detaljer og materialsammensetninger basert på god gammel byggeskikk og moderne produksjonsmetoder gir en svært solid og sunn bolig.

MJÅSUND NÆRINGSPARK

SVAL arkitektur har for kunde utviklet et modulbasert kontorbygg som er ideelt for små bedrifter fra 5-15 personer. Basismodellen er en toetasjes bygning i massivtre som er stablet opp med selvbærende moduler. Bygningen har fellesfunksjoner som adkomstareal, garderober og toaletter, 2 lunsjkjøkken, 2 møterom, heis og 5-15 kontorplasser avhengig av valgt layout. Systemet kan utvides med nye basismoduler der man for hvert steg dobler kapasiteten.
Bygningen tilfredsstiller om ønskelig kravene som stilles til passivhus, 0-energihus eller plusshus. Solstrøm er da en del av konseptet.

LONER

SVAL arkitektur utvikler nå for kunde rimelige boliger for førstegangskjøpere på en solrik og landlig eiendom i nærheten av Bergen. Prosjektet er tenkt utført med massivtre som byggesystem, men kan også dersom prosjekteier ønsker det, bygges i tradisjonelt reisverk. Boligene er organisert som ett-plans boenheter på omtrent 60 og 70 kvadratmeter. De største enhetene i andre etasje vil få privat takterrasse på eget tak. Enhetene på grunnplan får privat uteplass både ved inngangspartiet og ut mot det åpne, grønne landbruksarealet fremfor leilighetene.

FRAMO FLATØY

SVAL arkitektur og Helldal AS har i samarbeid utviklet et konsept for utvidelse av FRAMO sitt anlegg på Flatøy nord for Bergen. Hovedkonseptet skal på en bærekraftig måte tilrettelegge for dagens og fremtidens behov for effektiv og sikker drift for FRAMO Flatøy.

SEILERHUSET ÅSANE SEILFORRENING

SVAL arkitektur har tegnet ombygging av "Seilerhuset på Storøen" i Eidsvåg, Bergen.
Husets grunnstruktur blir ivaretatt som orginal, mens all innredning blir plassert som løse elementer inni den store hallen. Sjøhuset vil få ny fasade med flere vinduer og dører. Dagens eternittfasade skal byttes ut. Sjøkartlegging for redde eksisterende bygningsmasse fra å skli ut i sjøen, med ny sjøfylling og fundamentering av kaiutvidelse er utført sammen med av vår samarbeidspartner Veseth AS. Sjøentreprenøren Helldal AS bidrar med innspill til løsninger for selve utførelsen av ny kai. Bildene viser blandt annet eksisterende og ny situasjon og kartleggingsfartøyet som benyttes i våre samarbeidsprosjekter i sjø.

BJØRKELIA

Hytten i Bjørkelia bygges i massivtre og er konstruert for å tåle store snømengder uten at det skal være behov for å fjerne snø fra taket. Hyttens form er inspirert av store kampesteiner som på grunn av lite fotavtrykk vinterstid blåser fri for snø rundt steinen. Hytten bygges på stålkjernepeler som borres ned i fast fjell. Selve hytten svever litt over bakken. Ingen kontakt med bakken gir fri passasje for vann under hytten. Dette bidrar til å opprettholde terrengets naturlige vannveier, og reduserer betydelig påvirkning av det naturlige landskapet og stedets vegetasjon. Stier på terrenget løftes likeså opp på stolper i terrenget. Den kraftige vinden i området vil bidra til å holde stiene fri for snø.

hjem: Recent Projects

3D PRINT OG LASERSKANNING

SVAL arkitektur har investert i kraftig maskinpark og avansert programvare for å sikre høy kvalitet og effektivitet for driften av våre prosjekter. Vi har nå i ett år hatt en "Ultimaker s5 PRO bundle" 3D printer med fantastiske egenskaper for avansert produksjon av arkitekturmodeller, prototype-design og stort sett alt annet man kan ønske seg. Her er noen eksempler på hva printeren brukes til.

ULTIMAKER S5 PRO BUNDLE

VISIR BESKYTTELSE HELSE

hjem: Projects
hjem: Video
IMG_9274.JPG

OM OSS

SVAL ARKITEKTUR

SVAL arkitektur har lang erfaring med å levere et bredt utvalg av bygningstyper, inkludert rimelige boliger, private eneboliger, studenthjem, kontorbygg, handel og kommersielle bygg og områder, flerbruksarealer, kulturbygg og områder for opplevelse. Kvaliteten på bygningene og satsningen på utstrakt bruk av trekonstruksjoner har gitt anerkjennelse innenfor miljø og energivennlig arkitektur og design. SVAL arkitektur har sin virksomhet i et tverrfaglig kontorfellesskap i utkanten av Bergen. Nært forhold til ulike fagfelt innenfor arkitektur, planlegging og bygging er en av bærebjelkene driften. Vi holder en åpen dør profil, og bidrar på den måten til en bærekraftig utvikling og gode prosjekt.

Tverrfaglige fokus gjør oss i stand til å løse oppgavene gjennom verdiskapende arbeid. Vi går ikke unødvendige omveier.

Startpunktet for alle oppgaver tar hensyn til stedets natur - inkludert dets kulturelle, sosiale og historiske kontekst, og selvsagt brukerne av arkitekturen.
Med dette som utgangspunkt bestemmer vi oss for konstruksjon, materialer og metoder som i alle deler etterstreber å være innovative, gjennomførbare og bærekraftige løsninger som holder mål. Tett samarbeid med verdensledende produsenter sikrer at vi er med å drive prosjektene trygt frem mens nye og ofte gamle metoder benyttes. Vi gjør det vanskelige enkelt.

Data modellering, fotografi, håndskisser, fysiske 3D modeller og realistiske illustrasjoner er alle viktige verktøy i design prosessen, også i vår kommunikasjon.

Gjennom å arbeide tett med kundene, konsulenter, kontraktører og andre nøkkelpersoner, blir arkitekturen ofte responsiv, orginal og intelligent. Dette reflekteres i den oppmerksomheten som har oppstått rundt prosjektene og i kundene som ønsker å fortsette samarbeidet.

I tillegg til å være tett involvert i både design og konstruksjonsfasen, deltar SVAL arkitektur både i eksperimentell utvikling innenfor trearkitektur, samt undervisning, foredrag og studieturer innenfor feltet. 

Grunnlegger av SVAL arkitektur, Henning Kongshavn Frønsdal har alltid vært interessert i å utvikle enklere og bedre måter å bygge på. I 2004 bygget han sitt første massivtre bygg, og har siden den gang med stor iver tilegnet seg en ekspertise på design, konstruksjon og nye bruksområder for massivtre.
I 2014 bygget Henning familiens hjem, Villa SVAL, som også har gitt navnet til SVAL arkitektur. Byggingen av boligen ble vist på NRK, og er for mange blitt en mal for bærekraftig byggeri. Metoden som etter dette er gjennomført i diverse andre prosjekter i ulik skala. 16 år etter første massivtre bygg, og mange prosjekter senere, er det alltid både viktig og riktig å ta stilling til om oppgaven vi står overfor, kan og bør gjennomføres med utstrakt bruk av tre.

Dersom du er ambisiøs og ønsker å gjøre en positiv forskjell med ditt prosjekt, vil vi svært gjerne lose deg trygt igjennom prosessen frem til målet. Bærekraftig tankesett hjelper alltid.

hjem: About

SVAL ARKITEKTUR I MEDIA

HUNTON ANBEFALER
ARKITEKTENS GUIDE

SVAL arkitektur er opptatt av at alt som kan bygges i tre, skal bygges i tre. Artikkelen tar for seg arkitektens faglige råd til oppbygging av lette etasjeskillere.

HUNTON_001.jpg

VILLA SVAL PÅ NRK DRAUMEHUSET

NRK fulgte byggingen av Villa SVAL. Les artikkel og se hele programmet på NRK.

NRK Draumehuset Villa SVAL.jpg

SVAL ARKITEKTUR PÅ FORSIDEN AV ENKI

Tretopphytta ved Laagen pryder forsiden av det britiske design- og arkitekturmagasinet ENKI. Sustainable Living issue.


Dersom du ønsker, kan du bestille magasinet her:

tretopphytte laagen.jpg

KLATRETÅRNET I LOM

KLH er en av verdens største massivtreprodusenter med desidert lengst erfaring innenfor feltet. SVAL arkitektur har samarbeidet med KLH i en årrekke, og har gjennomført flere spennende prosjekter sammen med dem. Les om klatretårnet i LOM her.

klh klatretårn.jpg

HØYT UNDER TAKET

SVAL arkitektur har vært engasjert i utvikling, konstruksjon og deler av arkitekturen i Høyt under Taket sitt nye klatresenter i Tønsberg. Alle massivtrekonstruksjonene dere kan se i videoen er designet av oss, og prosjektet har blitt en stor suksess og fått stor oppmerksomhet for sine nye og til nå ukjente klatreelementer for opplevelsesklatring. Vi jobber tett med Høyt & Lavt i flere prosjekter, og er nå også sparringpartner sammen med arkitektkontoret Snøhetta for de nye Høyt under Taket klatrehallene.

Høyt under taket.jpg

VISIT JOTUNHEIMEN - FILM OM
KLATRETÅRNET I LOM

Filmen viser klatretårnet i Lom i bruk. SVAL arkitektur er stolt av å få være del av prosjektet. Dette prosjektet viser ny bruk av massivtre. Tårnets robuste design sikrer svært lang levetid med riktig bruk og minimalt vedlikehold.

klatretårnet i lom film.jpg
hjem: News & Updates
hjem: Video
hjem: Instagram

KONTAKT OSS

Nedre Åstveit 12, 5106 Ervik, Norway

906 96 697

Takk for innsendingen din!

hjem: Contact
bottom of page